Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na podstawie § 9 ust. 3 „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”, uprzejmie informuje, że Zamawiający zakończył dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Planu Generalnego  (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

  1. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
  2. Lista zagadnień z dialogu technicznego
  3. Protokół końcowy z dialogu techniczego
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link