Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu zagranicznych usług hotelowych na potrzeby delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych -(j.t.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Szacunkowa wartość zamówienia, które będzie udzielone przekracza kwotę 50 tys. zł netto i jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Informacja o wyniku Postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym Zamawiający nie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty.

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link