Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ogrodzenie nieruchomości.

Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7998f26d-8d0a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-7998f26d-8d0a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

  1. informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link