Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. infomuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.

Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania moga Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49e7b118-2182-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-49e7b118-2182-11ee-9aa3-96d3b4440790

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link