Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.

Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

  1. Informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link