Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zmieszcza informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-111255cc-e016-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Identyfikator (ID)postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-111255cc-e016-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link