Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty
w ramach postępowania na wykonanie usług składu, projektów graficznych oraz druku
i dostawy raportów analitycznych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm. oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50000,00 zł).

 


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowań do wartości równej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest wykonanie usług składu, projektów graficznych oraz druku i dostawy raportów analitycznych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena.

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czarniecka 1, 53-650 Wrocław. W dniu 7 czerwca 2017  o godzinie 14:03. Cena brutto 50085,00 zł.

Pełna lista podmiotów.

 1. Omikron Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice
 2. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa
 3. Agent PR Sylwester Wolak, ul. Krowoderska 58/18, 31-158 Kraków
 4. Wostok-Design Jakub Popłoński, ul. Liściasta 54/27, 31-357 Łódź
 5. Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., ul. Zapora 25, 43-382 Bielsko-Biała
 6. Ipress Studio Rajmund Życzyński, ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec
 7. Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czarniecka 1, 53-650 Wrocław

Odrzucono oferty nr 2, nr 5,  z uwagi na braki formalne takie jak; brak oświadczenia (oferta nr 2), brak określonego kryterium terminu realizacji (oferty nr 5).

Oferta nr 1 –  38,71 pkt + 40,00 pkt = 78,71 pkt

Oferta nr 3 – 45,14 pkt + 40,00 pkt = 85,14 pkt

Oferta nr 4 – 46,80 pkt + 40,00 pkt = 86,80 pkt

Oferta nr 6 – 34,92 pkt + 29,33 pkt = 64,25 pkt

Oferta nr 7 – 60,00 pkt + 31,43 pkt = 91,43 pkt

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link