Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. publikuje informację z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” w ramach działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeniesienie praw autorskich.

Informacja z wyboru 

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link