Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – „Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

 

Unieważnienie postępowania 

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link