Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty
w ramach postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie usług geodezyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. oraz z 2016 r.  poz. 831, 996 i 1020) zwaną dalej Ustawą, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link