Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm. oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 


Po­stę­po­wa­nie na wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku  z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska” (nr X.​MN.3.2017) zo­sta­ło za­koń­czo­ne.

W ni­niej­szym po­stę­po­wa­niu zo­sta­ła wy­bra­na ofer­ta zło­żo­na przez: Studio RB, ul. Czarnowiejska 103/17, 30-049 Kraków.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Stand Plan
  4. MIPIM 2017 Riviera 9
  5. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
  7. Pytania i wyjaśnienia
  8. Pytania i wyjaśnienia z dnia 30 stycznia 2017 r.
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link