Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi reklamy w prasie kolportowanej podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

 


Postępowanie na wykonanie usługi reklamy w prasie kolportowanej podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska” (nr X.MN.1.2017) zostało zakończone.

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez: Polska Giełda Nieruchomości-press Sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław.

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link