Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.1.2024

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6754e321-b5d2-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-6754e321-b5d2-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link