Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.2.2024

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9429b150-c3f8-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-9429b150-c3f8-11ee-a84d-d63fc4d19e65

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link