Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona na usługę organizacji delegacji personelu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-921a1023-1581-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfi kator (ID)postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-921a1023-1581-11ee-a60c-9ec5599dddc1

  1. Informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link