Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Północ.

  1. Informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link