Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej potencjał gospodarczy i inwestycyjny Województwa Małopolskiego przygotowanej z wykorzystaniem wizualizacji w postaci materiału filmowego dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”:

Informacja z wyboru

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link