Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie operatora do organizacji wydarzenia targowego, nr sprawy: BZS.2621.9.2022.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie
 7. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie
 8. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 9. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 10. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 11. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 12. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz prac podwykonawców
 13. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz prac podwykonawców
 14. Załącznik nr 7 do SWZ- wzór umowy
 15. Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie o aktualności
 16. Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie o aktualności
 17. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 18. Informacja z otwarcia ofert
 19. Informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link