Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie za­miesz­cza in­for­ma­cję z wy­bo­ru ofer­ty na wy­ko­na­nie usłu­gi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link