Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało na konferencji prasowej o przyznaniu ponad 12 milionów złotych Gminie Miejskiej Kraków na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim.

Według wstępnych informacji Gmina Miejska Kraków otrzyma 12 328 500 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim. Dzięki badaniom będzie można ocenić temperaturę, skład fizykochemiczny i wydajność złoża, co pozwoli określić efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu tego źródła zielonej energii dla celów gospodarczych i rekreacyjnych. Całkowity ich koszt szacuje się na 14 167 087 zł, z wkładem własnym Miasta w wysokości 1 838 587 zł.

 

Dokumentację aplikacyjną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą odwiertu geotermalnego w rejonie Przylasku Rusieckiego przygotowała Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Budżet tegorocznej edycji programu badań geotermalnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sięga 350 mln złotych. O dofinansowanie starały się 52 gminy z całej Polski. Wybrano lokalizacje, które dają największe szanse na wykorzystanie złóż geotermalnych do celów energetycznych, w tym do ogrzewania miast. Kryteria geologiczne, środowiskowe i logistyczne pozwoliły wytypować Przylasek Rusiecki jako optymalne miejsce na pozyskanie wód termalnych na potrzeby ciepłownicze, rekreacyjne i balneoterapeutyczne dla Krakowa. Odwiert badawczy pozwoli określić, które potrzeby będzie można zrealizować w efektywny sposób.

Geotermia to źródło bezpiecznej i niewyczerpywalnej energii cieplnej, która w czasie globalnej transformacji energetycznej staje się niezwykle cenna. Dlatego wykorzystanie wód termalnych jest jednym z kluczowych elementów projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Realizacja tego zadania pozwoli w istotnej części zastąpić paliwa opałowe zieloną energią i tym samym zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, poprawiając jakość powietrza w regionie.

Geotermia to jeden z elementów planowanej aktywności już uruchomionego Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” zakłada również realizację Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza” oraz Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”. Wszystkie cztery komponenty tworzą kompleksowy program rewitalizacji Nowej Huty realizowany przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.