Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., ogłosiła pierwsze przetargi na sprzedaż parcel inwestycyjnych w nowopowstałej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców przygotowane w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” są zlokalizowane w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” w dwóch podobszarach: Igołomska-Południe oraz Igołomska-Północ. Zostały przygotowane do ulokowania nowych obiektów pełniących funkcje gospodarcze, w szczególności zaś inwestycji z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, takich jak nauki przyrodnicze, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika, przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Tereny, których dotyczą 4 pierwsze z całej serii ogłoszeń, są uzbrojone i przygotowane pod rozbudowę. Infrastruktura w ramach SAG obejmuje drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, parkingi, a także instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kanały teletechniczne. Teren został odpowiednio oświetlony, zapewniając bezpieczeństwo i komfort dla użytkowników.

W zakresie zaopatrzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w ciepło i chłód, została nawiązana współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie i planowane jest zabezpieczenie tych mediów w oparciu o odnawialne źródła energii. Uzupełnieniem przedsięwzięcia są ogólnodostępne zielone przestrzenie, zwane „strefami wytchnienia”, a także rozwiązania wspierające elektromobilność (w tym stacja ładowania pojazdów elektrycznych).

Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej prawie w całości objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają klarowne wytyczne dotyczące możliwości zagospodarowania terenu.

Więcej informacji o warunkach udziału w przetargach można odnaleźć na stronie internetowej https://knhp.com.pl/inwestycje/strefa