Partnerstwo projektu „Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (Lider) i Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Partner), zapraszają na konferencję podsumowującą realizację projektu.

Konferencja odbędzie się 22 września 2023 r. w Domu Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, os. Szkolne 26a w godz. 10-15.

Będzie ona doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania rezultatów projektu w którym prowadzono szereg działań w zakresie promocji gospodarczej Krakowa, Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Małopolski oraz wsparcia ich w dotarciu z ofertą gospodarczą do grona odbiorców w krajowym i międzynarodowym środowisku biznesowym. Będzie także przyczynkiem do dyskusji o tym, jakim miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców i zewnętrznych inwestorów jest Kraków. Pozwoli też poznać plany władz regionalnych w zakresie wsparcia dla firm w kontekście dostępnych źródeł finansowania, ale i nowych trendów, wyzwań i modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas konferencji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na ile krakowskie i małopolskie firmy, środowiska biznesowe mogą włączyć się już we współpracę gospodarczą z firmami ukraińskimi w Polsce i świecie oraz w samej Ukrainie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców z terenu Metropolii Krakowskiej, województwa małopolskiego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem gospodarczym i promocją gospodarczą Małopolski.

PROGRAM KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula informacyjna dotycząca formularza zgłoszeniowego.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Kraków Metropolitan Area for Business 2”, który jest dofinansowany ze środków unijnych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).