Działalność kąpieliska w Przylasku Rusieckim w roku 2023

W związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach i na portalach społecznościowych opiniami, jakoby zagrożone było działanie w sezonie letnim 2023 roku kąpieliska w ramach Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” („Centrum”) informujemy, że:

z końcem ubiegłego roku Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. („KNHP”/„Spółka”) zakończyła współpracę z dotychczasowym operatorem Centrum i rozpoczęła poszukiwania jego następcy;
przeprowadzone na początku bieżącego roku postępowanie na wybór operatora w latach 2023-2026 zakończyło się wynikiem negatywnym, co oznacza konieczność jego powtórzenia. Ogłoszenie kolejnego postępowanie zaplanowane jest jeszcze na ten tydzień;
w przygotowywanym postępowaniu zostały uatrakcyjnione warunki dla przyszłego operatora. Mowa tu m.in. o 50% bonifikacie w zadeklarowanym czynszu do końca roku, znacznym obniżeniu kosztów dzierżawy parkingów czy rezygnacji z obowiązku zapewnienia fizycznej ochrony poza najwyższym sezonem;
KNHP dopełniła niezbędnych formalności, by działalność kąpieliska na terenie Centrum w roku 2023 była możliwa.
W przypadku, gdyby kolejne postępowanie mające na celu wybór operatora Centrum również zakończyło się wynikiem negatywnym, Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania, które zagwarantują, że będzie ono działało w roku bieżącym i latach kolejnych w sposób niezakłócony.