28 listopada miało miejsce IV posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Parku Edukacyjnego „Branice”. Pierwszy raz w swojej historii Rada miała okazję spotkać się w formie stacjonarnej.

Spotkaniu przewodniczył pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju. Obecni byli także: pani Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki oraz

  • – Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa;
  • – dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.;
  • – Jerzy Zbiegień, Miejski Konserwator Zabytków;
  • – Leszek Grabowski, fotograf, działacz społeczny;
  • – Daniel Łapaj, Sekretarz Rady Konsultacyjnej, pracownik Wydziału ds. Turystyki,

a także, zaproszeni goście (członkowie zespołu KNHP, oraz kierownik Referatu Polityki Turystycznej Miasta, Natalia Kulec-Greń).

Podczas posiedzenia omawiane były działania w zakresie tworzenia projektu od poprzedniego, ubiegłorocznego posiedzenia podejmowane przez operatora zadania Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Najważniejsze poruszane wątki dotyczyły realizacji przez pracownię STUDIUM  Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującą budowę budynku ekspozycyjno -konferencyjnego i zagospodarowanie terenu, oraz  przeprowadzenia przez biuro projektowe F-Projekt Badań techniczno – mikologicznych obiektów architektury drewnianej przeznaczonych do translokacji. Oba zamówienia są w toku, a ich zakończenie planowane jest na przyszły rok.

Przedstawiono koncepcję rozmieszczenia priorytetowych obiektów na terenie inwestycji, oraz prezentację wybranych zgromadzonych dotychczas eksponatów, które mogą stanowić przyszłą ekspozycję.

W koncepcji rozmieszczenia znalazło się 11 zagród z miejscem na 19 obiektów (mieszkalnych i gospodarczych), 2 obiekty specjalne (karczma i kościół), oraz przestrzeń na ulokowanie małej architektury zabytkowej lub ich rekonstrukcji. Ustalono, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną po otrzymaniu wyników badania techniczno-mykologicznego.

Obecnie spółka dysponuje ponad 400 eksponatami, wśród zaprezentowanych znalazł się zbiór tkanin, strojów ludowych, mebli, obrazów dewocyjnych, wyposażenie warsztatu stolarskiego wraz z oryginalnym rękopisem z kursu stolarskiego, a także sprzęty rolnicze.

Zapadły także decyzje dotyczące przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2023.