Targi EXPO Real to jedne z największych i najważniejszych targów inwestycyjnych branży nieruchomości w Europie. Rokrocznie do Monachium przyjeżdżają przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele rządów i samorządów, by prowadzić rozmowy o biznesie, wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać kontakty biznesowe, i najważniejsze, szukać okazji inwestycyjnych. W tym roku targi odbywały się po raz pierwszy od 2019 roku w warunkach ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Nowa rzeczywistość, jaka nas otacza od ponad dwóch lat, nie pozostała bez wpływu na przemysł targowy. Większość wydarzeń została zawieszona lub przeniosła się do Internetu. W ten sposób plany Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. na udział w targach inwestycyjnych i promocję potencjału gospodarczego Małopolski stanęły pod znakiem zapytania. Niemniej w drugiej połowie bieżącego roku część organizatorów postanowiła przygotować wydarzenia stacjonarne. Jednym z nich są Messe München organizator targów Expo Real w Monachium.

W dniach 11-13 października 2021 r. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. była obecna podczas Expo Real i promowała projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz ofertę inwestycyjną Małopolski i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W trakcie spotkań z przedstawicielami sektora nieruchomości rozmawiano o możliwościach inwestycyjnych związanych z projektem jak też o ryzykach i szansach rozwoju biznesu w Polsce. Wielu inwestorów poszukuje terenów pod inwestycje logistyczne głównie pod obiekty logistyki ostatniej mili. Coraz częściej w rozmowach z zagranicznymi inwestorami poruszany jest temat potencjału intelektualnego naszego regionu zwłaszcza w obszarach IT i biotechnologii. Inwestorzy zwracają uwagę na dostęp do wykształconych kadr jak również potencjał rozwoju Krakowa i za czym idzie regionu. Podczas spotkań rozmawialiśmy o możliwościach budowy centrum danych jak również fabryk zajmujących się produkcją żywności. Padały pytania o przemysł gier i możliwość tworzenia nowoczesnych przestrzeni badawczo-rozwojowych.

Targom Expo Real towarzyszą liczne seminaria i konferencje. Kluczowe kwestie poruszane podczas tegorocznego Expo to m.in. cyfrowa transformacja i jej wpływ na rozwój rynku nieruchomości. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat Data Center – co wynika również z ostatniej zmiany modelu pracy i przenoszenia się wielu usług do sieci Internet. Wielu prelegentów podkreślało również ważną rolę branży nieruchomości jako kluczową w ochronie środowiska. „Kompleksowy zwrot w kierunku ochrony klimatu nie będzie możliwy bez sektora nieruchomości” – mówił prof. Matthias Garschagen z Katedry Antropogeografii na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Podkreślał jednocześnie, że sektor ten odgrywa kluczową rolę w skutecznej adaptacji do zmian klimatu, np. w radzeniu sobie z rosnącymi upałami lub ulewnymi opadami w miastach.

Częstym tematem paneli i spotkań był rozwój miast i trendy na rynku budownictwa mieszkaniowego. Zwracano uwagę na zmiany zachodzące na rynku nieruchomości, które przyspieszyła pandemia i zróżnicowane zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym. Przytoczmy kilka z nich „Miasta odporne na kryzys – czy i jak miasta są przygotowane na przyszłe kryzysy?”; „Renesans mieszkaniowy: rozwój, ewolucja, wartości czy stoją w sprzeczności?”; „Czy pieniądze ciągle coś znaczą? Pożegnaliśmy bańkę na rynku nieruchomości a witamy nową, pieniężną?”. Więcej można przeczytać na stronie targów https://exporeal-konferenz.de/theme/en/general_program.

Udział w targach EXPO Real 2021 w Monachium związany jest z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.