Coraz bliżej do realizacji Parku Edukacyjnego „Branice”. We wtorek, 20 lipca, odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią tego krakowskiego skansenu.

Powołana przez władze miasta Rada Konsultacyjna ds. Parku Edukacyjnego „Branice” podjęła decyzję w sprawie listy rankingowej pierwszych drewnianych zabudowań, które powinny znaleźć się w tym skansenie. Najlepiej ocenione budynki są poddawane szczegółowym badaniom pod kątem ich stanu technicznego i możliwości przeniesienia.

Pierwsze z tych miejsc znajduje się przy ulicy Nad Zalewem i posiada ważną dla lokalnej społeczności historię. To tutaj mieszkali przodkowie obecnego właściciela, dawni wójtowie Woli Justowskiej, a namalowany w 1874 roku przez Andrzeja Grabowskiego portret jednego z nich, Macieja Waligóry, znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W skład całego oglądanego kompleksu zabudowań wchodzą: chałupa z częściami gospodarczymi, szopa i stodoła z chlewikiem.

Aktualnie badaniu poddawanych jest jeszcze 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zlokalizowane są w 14 miejscach na terenie Krakowa.

Wykonawca badań realizowanych na zlecenie Kraków Nowa Huta Przyszłości SA – F-Projekt Marek Fijałkowski, rozpoczął tworzenie opisów poszczególnych obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową. Badania będą także dotyczyły stanu technicznego oraz mykologicznego zabudowań. Ocena mykologiczna obejmuje m.in. rozpoznanie zagrożenia, jakie stanowią wilgoć, grzyby, pleśń i owady wraz z określeniem przyczyn wystąpienia biokorozji i możliwych sposobów jej usunięcia.

Ważnym elementem diagnozy jest też ocena stopnia zużycia poszczególnych elementów konstrukcji zabudowań (fundament, ściany, stropy, pokrycie, elewacje) oraz oszacowanie, w jakim stopniu materiał z rozbiórki może być wykorzystany do późniejszej rekonstrukcji. Ta część zamówienia zostanie zakończona przygotowaniem rekomendacji dla każdego z badanych obiektów.

W kolejnym etapie zostanie wyceniona wartość poszczególnych budynków, a także przygotowane kosztorysy obejmujące m.in. dokumentację projektową związaną z rozbiórką i rekonstrukcją obiektów w Parku Edukacyjnym „Branice” oraz wszelkie inne czynności, których celem będzie odtworzenie zabytkowych zabudowań w skansenie.

Kraków Nowa Huta Przyszłości SA w ramach przygotowań do realizacji Parku Edukacyjnego „Branice” prowadzi – poza opisanym badaniem zabytkowych budynków – szereg innych działań. Obecnie trwa m.in.: przygotowanie postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej infrastruktury skansenu. Spółka gromadzi również ruchomości, które będą stanowić podstawę przyszłej ekspozycji.

Park ma zostać otwarty w 2023 roku. Według wstępnej koncepcji ma on być podzielony na kilka części. Sercem projektu jest oczywiście skansen składający się maksymalnie z 11 zagród, którym ma towarzyszyć karczma oraz drewniany kościół. Ponadto pojawi się sporo zieleni charakterystycznej dla terenów wiejskich, takich jak np. zioła czy pola zbóż. Zaplanowano także pasiekę, plac galowy i budynek administracyjno-wystawowy.

Relację z oględzin na Woli Justowskiej można przeczytać i obejrzeć również na stronie Kraków.pl