„Nowe rozwiązania dla finansów samorządów” to temat przewodni XVI edycji Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST, która odbyła się w dniach 23-24 maja 2023 roku w Warszawie.

Wzięło w niej udział ok. 500 osób, w tym blisko 50 prelegentów, a wydarzenie otworzyła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Konferencja została podzielona na siedem bloków tematycznych istotnych dla przyszłości finansów samorządowych:

– Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST / jak niejednorodne są polskie samorządy?;
– Program Inwestycji Strategicznych – status realizacji;
– Uproszczenie podatków lokalnych i ich poboru – rzeczywistość, marzenia, realne możliwości;
– PPP współpraca z sektorem prywatnym w celu realizacji zadań publicznych;
– Efektywność energetyczna i projekty środowiskowe w praktyce;
– Rola miast w przeciwdziałaniu zmianie klimatu (3W);
– Finansowanie inicjatyw społecznych w gminach – kto może pomóc w budowaniu kapitału społecznego.

Jednym z panelistów był Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko, który opowiadał o projektach środowiskowych i działaniach Spółki na rzecz efektywności energetycznej. Podczas trwania wydarzenia został przedstawiony również raport BGK pt. „Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST” połączony z dyskusją dotyczącą różnorodnych możliwości, ale także potrzeb jednostek samorządu.