Jak wygląda początek grudnia na popularnym wśród nowohucian kąpielisku w Przylasku Rusieckim? Przypomnijmy, obecnie przechodzi ono gruntowną modernizację. Inwestor – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – otrzymał drugie, ostatnie już pozwolenie na budowę, które dotyczyło głównie wykonania pomostów. Przy ścieżkach spacerowych powstają już konstrukcje ławek. Trwa też montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe. Prace postępują pomimo zmiennej, nie zawsze sprzyjającej aury.

Oba zaplanowane przy kąpielisku budynki są już w stanie surowym otwartym – po wybudowaniu dachu pracownicy wykonawcy, którym jest KRISBUD Sp. z o.o., zajęli się budową wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wykonywane jest także ocieplenie.

Przy ścieżce po północnej stronie zbiornika wodnego zrealizowano pierwsze nasadzenia zieleni. W dalszym ciągu trwają prace przy budowie parkingu i kolejnych ścieżek spacerowych. Na plaży pojawił się już nowy piasek, a w najbliższych dniach do Przylasku Rusieckiego mają przyjechać pierwsze konstrukcje pod pomosty.

Przygotowujemy dla Was dużo zielonej energii!

Na dachu jednego z budynków zamontowano panele fotowoltaiczne, służące do wytwarzania przyjaznej środowisku energii elektrycznej. Moc instalacji to aż 22 000 W. Ponadto, na terenie kąpieliska przewidziano także zastosowanie pomp ciepła, co również wpłynie na zwiększenie produkcji zielonej energii w Krakowie.

Wartość całości prac w otoczenia zbiornika wodnego nr 1 w Przylasku Rusieckim wyceniono na prawie 18,5 miliona złotych, z czego ponad 5,2 miliona złotych pochodzi z Funduszy Europejskich dzięki pozyskaniu przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.3.3 „Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników”).