Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu „Call for Business” (nr 2 – lato 2021), w którym można znaleźć informacje m.in. o realizowanej przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. inwestycji.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest uzbrojenie ponad 30-hektarowego obszaru na potrzeby przedsiębiorców. Obejmuje tereny poprzemysłowe znajdujące się po wschodniej stronie huty stali, wzdłuż ulicy Igołomskiej. Przestrzeń, realizowana w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, ma być gotowa w przyszłym roku. Inwestycja zapewni 40 w pełni przygotowanych parceli inwestycyjnych o różnym areale. W roku 2015 rozpoczęła działalność Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zawiązana przez Gminę Miejską Kraków i Województwo Małopolskie do realizacji głównych założeń projektu: Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, Centrum Logistyczno -Przemysłowego „Ruszcza”, Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” oraz Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”.

W ramach pierwszego z tych komponentów zaplanowano utworzenie wspomnianej Strefy Aktywności Gospodarczej. Dzięki inwestycji, która uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ok. 60 mln zł przy całkowitej wartości projektu przekraczającej 92 mln zł), nieużytkowane i zaniedbane tereny zostaną przywrócone miastu. Będą skomunikowane z ulicą Igołomską siecią dróg wewnętrznych oraz zaopatrzone w niezbędne media, takie jak woda, prąd i kanalizacja. Na terenie całej SAG zaplanowano także zielone strefy wytchnienia, ze ścieżkami spacerowymi, zielenią urządzoną i małą architekturą. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia i przyszłych inwestycji przedsiębiorców może powstać nawet 8 tys. nowych miejsc pracy.