Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0

Komponent „Błonia 2.0.” położony jest na granicy dwóch dawnych wsi, które dziś są częścią Krakowa, Woli Rusieckiej i Branic. W sąsiedztwie znajduje się zabytkowy dwór. Najpierw należał do rodu Gryfitów, a później przeszedł na własność Branickich, którzy są gałęzią rodzinną tych pierwszych. Dwór przez wiele lat służył właścicielom, także do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań towarzyskich. Zatem okolica Błoń 2.0. historycznie ma już wpisaną rolę miejsca kultury i rozrywki.

Dzisiejszy obszar Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” przez lata zachowywał rolniczy charakter. Jednak w latach 50. zlokalizowano w sąsiedztwie składowisko odpadów związanych z działalnością hutniczą. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zleciła badania gruntu przeprowadzone przy zachowaniu wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 września 2016 roku. Badania nie wykazały przekroczenia norm, co umożliwiło kontynuowanie inwestycji.

Założeniem projektu „Błoń 2.0” jest stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i fizycznej, które ma być alternatywą dla istniejących już od lat krakowskich Błoń. Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych wpisuje się w ogólny zamysł obszaru Nowej Huty Przyszłości, jako miejsca nowoczesnego, odpowiadającego na najważniejsze potrzeby mieszkańców, również te związane z rekreacją.

Projekt Centrum w możliwie niewielkim stopniu ingeruje w środowisko, wyróżnia się minimalizmem form i reprezentuje tzw. „smart living”. Od strony istniejącej już zabudowy wzdłuż ulicy Branickiej i ulicy Karaszewicza-Tokarzewskiego pojawi się zieleń izolacyjna, która ochroni mieszkańców przed hałasem w czasie wydarzeń plenerowych. Po wschodniej stronie „Błoń 2.0.” zaplanowano nadziemny ciąg pieszo-rowerowy, który znajdzie się na platformie o funkcji zielonego dachu. Poniżej działać będą sale sportowe, gastronomia, punkty informacyjne i wypożyczalnie sprzętu. Ścieżką rowerową będzie można dojechać zarówno do kąpieliska w Przylasku Rusieckim jak i przez okolice pałacu w Branicach w stronę Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”. Propozycja projektu przewiduje też powstanie boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, pola do mini golfa, skate parku, placu zabaw oraz strefy food-trucków. Całość wzbogacą inteligentne ławki solarne z punktami ładowania oraz z dostępem WiFi czy stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Skip to content