Oferty Inwestycyjne
50 wpisów

Ogłoszenie nr 34 – przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości Podobszar Igołomska – Północ.
Ogłoszenie nr 34 – przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości Podobszar Igołomska – Północ.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. W skład Kompleksu wchodzą: działka ewidencyjna nr 324 o powierzchni 0,2269 ha, obręb 20, jedn. ewid. Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 33)
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 33)
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 332 o powierzchni 0,8291 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 32)
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 32)
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 331 o powierzchni 0,7313 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 28).
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 28).
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. W skład Kompleksu wchodzą: działka ewidencyjna nr 324 o powierzchni 0,2269 ha, obręb 20, jedn. ewid. Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 29).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 29).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 326 o powierzchni 0,9294 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość Nieruchomości od: a) drogi ekspresowej S7 […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 30).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 30).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 335 o powierzchni 0,6720 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość Nieruchomości od: a) drogi ekspresowej S7 […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 31).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 31).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 340 o powierzchni 0,9391 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość Nieruchomości od: a) drogi ekspresowej S7 […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 24).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 24).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 329 o powierzchni 0,9820 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 25).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 25).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330 o powierzchni 0,8668 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 26).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 26).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 331 o powierzchni 0,7313 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 27).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ (ogłoszenie nr 27).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 332 o powierzchni 0,8291 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków. Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – […]
Czytaj więcej
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 16,8 ha, zlokalizowanych w obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 16,8 ha, zlokalizowanych w obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej.
Informujemy o planowanym zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości przewidzianych pod zagospodarowanie na cele związane z produkcją i usługami logistycznymi.   Podstawowe informacje o nieruchomościach Lokalizacja: Kompleks położony we wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Nowa Huta, w odległości ok. 13 km od centrum miasta oraz ok. 6,5 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac […]
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Deszczowej w Krakowie.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Deszczowej w Krakowie.
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Deszczowej w Krakowie o łącznej powierzchni 5,0827 ha.   Lokalizacja Kompleks sześciu działek ewidencyjnych o numerach: 42/2, 42/4, 43/2, 43/4, 47/2 oraz 48 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 37, na południe […]
Czytaj więcej
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia niezabudowanego kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Igołomskiej w Krakowie o łącznej powierzchni 2,3080 ha.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia niezabudowanego kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Igołomskiej w Krakowie o łącznej powierzchni 2,3080 ha.
Lokalizacja Kompleks czterech działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2,3080 ha znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 21, na północ od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony o ok.: 5,2 km od węzła drogi ekspresowej S7, 6,5 km od autostrady A4, 1,9 km od pętli tramwajowej (Kraków – Pleszów), 7,6 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) oraz 14 […]
Czytaj więcej
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia niezabudowanego kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Deszczowej w Krakowie o łącznej powierzchni 5,0827 ha.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia niezabudowanego kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Deszczowej w Krakowie o łącznej powierzchni 5,0827 ha.
Lokalizacja Kompleks sześciu działek ewidencyjnych o numerach: 42/2, 42/4, 43/2, 43/4, 47/2 oraz 48 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 37, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony o około: 4 km od węzła drogi ekspresowej S7, 10 km od autostrady A4, 0,8 km od pętli tramwajowej, 6,4 km od centrum dzielnicy Nowa […]
Czytaj więcej
Warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta
Warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza zmienione obowiązujące „Warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”.   Przedmiotowe warunki obowiązują od dnia 17 października 2023 roku.   Warunki udostępniania nieruchmości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe (ogłoszenie nr 19).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe (ogłoszenie nr 19).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/37 o powierzchni 1,2084 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków.   Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.   Orientacyjna odległość nieruchomości od: drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km; […]
Czytaj więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe (ogłoszenie nr 20).
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe (ogłoszenie nr 20).
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę kompleksu niezabudowanych działek położonego w Krakowie, rejonie ul. Igołomskiej. W jego skład wchodzą: działka ewidencyjna nr 21/11 o powierzchni 0,0349 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane […]
Czytaj więcej
Skip to content