Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm.) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że

 

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W KRAKOWIE

 

oraz

 

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE

 

zostały wybrane w otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą Krakow Metropolitan Area for Business 3 (KMA4Business), planowanego do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.
 
 
 

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link