Park Naukowo-Technologiczny Branice

Zlokalizowany wzdłuż ulicy Igołomskiej Park Naukowo-Technologiczny „Branice” wykorzystuje głównie tereny poprzemysłowe, które kiedyś należały do krakowskiej huty. Nadal można tu spotkać opuszczone budynki związane z pracą kombinatu, a także nowe firmy, które wykorzystują zastaną infrastrukturę, w tym widoczne z daleka wielkie suwnice. Są też bocznice kolejowe i stare nasypy oraz wiadukty wskazujące szlak dawnych torów. Park Naukowo-Technologiczny „Branice” sąsiaduje też z dawnym dworem rodu szlacheckiego Branickich. Budynek dworu w czasach świetności skupiał lokalnych przedsiębiorców i taką role ma też dziś pełnić Park Naukowo-Technologiczny „Branice”.

 

 

Park Naukowo-Technologiczny „Branice” posiada duży potencjał inwestycyjny. Zmodernizowana ulica Igołomska łączy park z autostradą A4, która jest fragmentem najdłuższej trasy europejskiej E40,(Kanał La Manche – wschodni kraniec Kazachstanu, nieopodal granicy z Chinami). Równie ważna jest droga ekspresowa numer 7, która łączy Kraków w Warszawą, Gdańskiem oraz południem Polski. Nie bez znaczenia pozostają powstała w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku bocznica kolejowa, którą wybudowano dla potrzeb nowohuckiego kombinatu hutniczego oraz niewielka odległość do dwóch lotnisk – Kraków Airport w Balicach oraz lotniska o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. kompleksowo przygotuje teren dla inwestorów. Buduje drogi dojazdowe, sieci wodnokanalizacyjne i energetyczne. Inwestorzy mogą liczyć na posesje z parkingami, dostępem do mediów, ładowarek samochodów elektrycznych, a nawet sieci mobilnego Internetu.

W ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” po obu stronach ulicy Igołomskiej powstały dwie Strefy Aktywności Gospodarczej. Obydwie zostały już skomercjalizowane. To przestrzeń prawie 40 hektarów, gdzie funkcjonują rozwiązania związane z ideą smart city, czyli elementy inteligentnego zarządzania miastem.

Skip to content