Termin składania ofert: do 3 sierpnia 2018 roku.


 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1166 z późn. zm.) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W KRAKOWIE

została wybrana w konkursie ofert na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)”, w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – wzór oferty współpracy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – wzór umowy partnerskiej 

 

 

 

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link