Informacja o wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowań
do wartości równej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiału filmowego wizualizacji terenów inwestycyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WnieboWZIĘTE Rafał Michałowski ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin. Oferta wpłynęła w dniu 2 listopada 2016 roku o godzinie 15:55. Cena oferty 23 370,00 zł brutto. Termin realizacji 21 dni.

Pełna lista podmiotów i punktacja

1 Grupa13 Sp. z o.o.
2 Pixel Studio Jan Jakub Smarczewski
3 Tomorrow Sp. z o.o.
4 Vis Media Sp. z o.o.
5 Polska Press Sp. z o.o.
6 FlashStudio Monika Paruszewska-Achtel
7 WMediaWzięci Sp. z o.o. Sp. k.
8 Transtica Mariola Orchel
9 Agencja filmowo-reklamowa AimArt Lech Wilczaszek
10 Nfinity.pl Sp. z o.o.
11 WnieboWZIĘTE Rafał Michałowski

Odrzucono oferty nr 2, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9 z uwagi na braki formalne takie jak; brak ważnego
OC od prowadzonej działalności (oferty nr 2 i 6) i brak oświadczenia (oferta nr 2), brak pełnomocnictwa (oferty nr 5 i nr 8). Dodatkowo oferta nr 2 wpłynęła po terminie. Ofertę nr 9 odrzucono z uwagi na brak oświadczeń zawartych we wzorze formularza ofertowego.

Oferta nr 1 – 21,92 pkt + 15,90 pkt = 37,82 pkt
Oferta nr 3 – 22,09 pkt + 17,50 pkt = 39,59 pkt
Oferta nr 4 – 20,96 pkt + 17,50 pkt = 38,46 pkt
Oferta nr 7 – 27,64 pkt + 21,00 pkt = 48,64 pkt
Oferta nr 10 – 26,49 pkt +18,10 pkt = 44,59 pkt
Oferta nr 11 – 75,00 pkt + 25 pkt = 100,00 pkt


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Szacunkowa wartość zamówienia, które będzie udzielone przekracza kwotę 50 tys. zł netto i jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik do umowy

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link