Prowadzisz firmę na terenie Województwa Małopolskiego? Twoja działalność jest związana z inteligentnymi specjalizacjami Małopolski?

Jeśli odpowiedziałeś na powyższe pytania twierdząco, to w ramach projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business 2” możesz już teraz opowiedzieć o zrealizowanych przez Twoją firmę inwestycjach.

 

 

 

 

 

Stawiamy na inteligentny rozwój

W Małopolsce zdecydowanie stawiamy na innowacje i inteligentny rozwój, dlatego też zdefiniowane zostały obszary, które wyznaczają kierunki rozwoju całego regionu. Są to małopolskie inteligentne specjalizacje, takie jak:

– Nauki o życiu (Life Science);
– Energia zrównoważona;
– Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT);
– Chemia;
– Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń);
– Elektrotechnika i przemysł maszynowy;
– Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.
Właśnie w obszarach inteligentnych specjalizacji, które stanowią o marce regionu, w tym Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego („KrOF”) funkcjonuje wiele firm, które już odniosły pierwsze sukcesy.

Zapraszamy do podzielenia się dobrymi praktykami biznesowymi

W celu stworzenia wspólnego przekazu o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestycji na terenie KrOF chcielibyśmy zaprosić wszystkie przedsiębiorstwa z regionu do podzielenia się swoimi doświadczeniami i sukcesami z realizacji nowych projektów i inwestycji w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski.

Zapraszamy też przedsiębiorstwa, które działają na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i mają duży potencjał do ekspansji zagranicznej, zdobywają nowe rynki i chciałyby o tym opowiedzieć.

Prezentacja dobrych przykładów odbędzie się na platformie internetowej projektu w specjalnie przygotowanej w tym celu zakładce.

Za realizację odpowiada Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Razem z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa realizujemy projekt pn. „Krakow Metropolitan Area for Business 2”. Koncentruje się on wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie oraz na pobudzeniu eksportu produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Całość działań jest dofinansowana ze środków unijnych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Jak można się z nami skontaktować?

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami projektu: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., pod adresem e-mail: joanna.adamczyk@knhp.com.pl oraz telefonicznie: +48 727 432 104.

##pl_4_loga##