W 2023 roku PLGBC (Polish Green Building Council) doceniło działalność KNHP S.A. i wyróżniło Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” w konkursie Green Building Awards. Obecnie KNHP S.A. została przyjęta do grona członków stowarzyszenia

 

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dołączyła do licznego grona 222 członków PLGBC i zyskała dostęp do społeczności ekspertów z branży budowlanej. Przynależność do PLGBC daje możliwość wymiany doświadczeń oraz pozyskania wiedzy z zakresu najnowszych trendów i technologii zrównoważonego budownictwa. Aktywność PLGBC idzie w parze z założeniami projektu Kraków-Nowa Huta Przyszłości, który m.in. zakłada promocję ekologicznego budownictwa i zdrowego stylu życia oraz wprowadza rozwiązania zwiększające atrakcyjność przestrzeni miejskich dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję poprawy projektowania i wykorzystania budynków w miastach. PLGBC stanowi część globalnej społeczności 80 organizacji skupionych w ramach World Green Building Council. Stowarzyszenie prowadzi kampanie informacyjne, konferencje, szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. zmian klimatycznych, jakości życia, zdrowia, bioróżnorodności, funkcjonalności przestrzeni miejskich, ochrony i oszczędności zasobów naturalnych oraz dbałości o przyszłość planety. PLGBC prowadzi też certyfikacje budynków mieszkalnych, a w konkursach wyróżnia inwestycje zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, realizowane i funkcjonujące przy zachowaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.
Członkostwo w PLGBC to ważny krok w kierunku działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wszystkie organizacje stowarzyszone łączą te same cele – doskonalenia i rozwoju w zakresie zrównoważonego rozwoju budownictwa.

_______

Zdjęcie: PLGBC