Zakończyliśmy realizację partnerskiego projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business 2”. Jego celem była promocja potencjału gospodarczego Małopolski w krajowym i międzynarodowym środowisku biznesowym oraz merytoryczna pomoc dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w planowaniu ekspansji gospodarczej.

 

Partnerzy projektu Krakow Metropolitan Area for Business 2:

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (lider projektu)

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa 

 

Cele projektu realizowane były poprzez:

– Prezentację informacji na temat potencjału gospodarczego Małopolski w międzynarodowym środowisku gospodarczym podczas 6 wydarzeń branżowych (m.in. Francja, Wlk. Brytania, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki). Udział w targach i kongresach pozwolił zwiększyć rozpoznawalność regionu i jego możliwości inwestycyjnych wśród inwestorów zagranicznych, a także nawiązać kontakty, które predestynują do nowych realizacji.

 

– Działania służące budowaniu i umacnianiu wizerunku marki gospodarczej regionu za pośrednictwem platformy promocyjnej https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/. Dedykowany kanał komunikacji pozwolił udostępnić informacje o zbliżających się konferencjach, konkursach, ofertach pożyczkowych, ulgach dla przedsiębiorców oraz zmianach w międzynarodowych trendach. Potencjalni inwestorzy otrzymali kompendium wiedzy na temat dostępnych terenów inwestycyjnych (zakładka tereny inwestycyjne), a za inspirację mogły posłużyć historie małopolskich firm, które odniosły sukces (zakładka best practices).

 

– Dostarczenie fachowej wiedzy na temat wybranych rynków zagranicznych mających istotne znaczenie dla firm eksportujących (https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/publikacje)

 

Podsumowanie projektu stanowiła konferencja pt. „Krakow Metropolitan Area for Business 2”, która stała się przyczynkiem do dyskusji o potencjale gospodarczym jaki oferuje przedsiębiorcom Kraków oraz o możliwościach współpracy gospodarczej z ukraińskimi firmami. Konferencja była też źródłem informacji na temat wsparcia dla firm w kontekście źródeł finansowania, nowych trendów oraz modeli prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przeprowadzone działania wzmocniły promocję Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i  Małopolski oraz wspierały region w dotarciu z ofertą do odbiorców w krajowym i międzynarodowym środowisku biznesowym.

 

Projekt „Krakow Metropolitan Area for Business 2” został zrealizowany w czasie od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2023 r. i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.