W dniach 24-25 kwietnia przy al. Róż w Nowej Hucie odbyły się Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna. Wydarzenie zorganizował Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi, który celebrowany jest na świecie 22 kwietnia. Obchody miały na celu zwrócić uwagę na zagrożenia związane z szybkim rozwojem cywilizacyjnym, który może powodować naruszenie równowagi między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym.

Aleja Róż została zapełniona namiotami wystawienniczymi, w których krakowskie spółki komunalne prezentowały swoje ekologiczne inwestycje. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jako niedawno powstały podmiot miała możliwość zaprezentować założenia projektu o tożsamej nazwie „Kraków Nowa Huta Przyszłości” oraz porozmawiać z mieszkańcami Nowej Huty, których uwagi i opinie stanowią cenną wartość dla Spółki.

Przy stoisku wystawienniczym toczyły się interesujące dyskusje o rewitalizacji Przylasku Rusieckiego oraz o powstaniu Błoń 2.0 – inwestycji, które mają w znaczący sposób wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego w Nowej Hucie oraz umożliwić mieszkańcom, aktywny i bogaty w ofertę kulturalną, wypoczynek i rekreację.

Oprócz spółek w wydarzeniu wzięły udział również inne podmioty, np. placówki oświatowe, domy kultury oraz organizacje pozarządowe, które przygotowały spektakle, występy dzieci i młodzieży, sprzątały tereny wokół szkół czy organizowały rajdy rowerowe. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zbiórka surowców wtórnych, w zamian za które rozdawano mieszkańcom sadzonki kwiatów i krzewów. Wydarzenie umocniło świadomość ekologiczną wszystkich, którzy wzięli w nim udział, bez względu na wiek.