Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zorganizowało w dniu 21 maja spotkanie poświęcone projektowi miejscowego planu zagospodarowania „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”

Dom kultury przy ulicy Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego 29 był pełen przybyłych mieszkańców Przylasku Rusieckiego i Branic. Miejscy planiści oraz przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wyczerpująco odpowiadali na wiele pytań.

W toku dyskusji zgromadzeni apelowali o zwiększenie terenów pod pola namiotowe i campingi oraz zwiększenie terenów pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Głównym celem planu zagospodarowania jest doprowadzenie do uporządkowania terenów zielonych ale z zachowaniem istniejących ekosystemów. Dodatkowym zadaniem jest wykorzystanie wód geotermalnych poprzez utworzenie przedsiębiorstw wykorzystujących ciepłe źródła uzdrowiskowo i rekreacyjnie.

Przedstawiciel Spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. odpowiadał za zapytania związane z pozyskaniem inwestorów oraz środków finansowych na niezbędne urządzenia i pielęgnację zieleni oraz infrastrukturę rekreacyjną. Zostały przedstawione założenia, które w pierwszej kolejności mają za zadanie poszukiwania środków europejskich i inwestorów zewnętrznych. Przedstawiciel Spółki rozwiał również wszelkie podnoszone przez mieszkańców obawy odnośnie ewentualnej sprzedażymiejskich terenów zielonych.

Celem planu zagospodarowania i zadaniem Spółki jest urządzenie nowoczesnego centrum rekreacji i lecznictwa, które przysporzy miejsca pracy i przychody dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie istniejąca i przyszła zabudowa jednorodzinna będzie otoczona dużymi enklawami użytków ekologicznych i zadbanej miejskiej zieleni.