Miło nam poinformować, iż projekt „Power up your Business in Małopolska”, uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 959/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku, uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to blisko 9 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 7,5 mln zł
(konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski).

Projekt „Power up your Business in Małopolska” będzie realizowany do roku 2019. W realizację projektu poza Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaangażowani są partnerzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (lider projektu) oraz Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Wspólnie będziemy promować potencjał gospodarczy Małopolski, w tym projekt „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Z ofertą inwestycyjną regionu zapoznają się uczestnicy największych międzynarodowych targów, które odbędą się m. in. w Chinach, Dubaju, Niemczech czy we Francji.

W ramach „Power up your Business in Małopolska” Partnerzy projektu podejmą szereg działań zmierzających do promowania potencjału gospodarczego Małopolski oraz prezentacji regionu, jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestorów. Będą to miedzy innymi:

– Organizacja międzynarodowych misji gospodarczych dla małopolskich MŚP;

– Prowadzenie kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą;

– Kompleksowa i profesjonalna obsługa inwestorów zagranicznych i krajowych;

– Przygotowanie opracowań analitycznych oraz materiałów promocyjnych;

– Współtworzenie zintegrowanego (instytucjonalnego) systemu doradztwa dla administratorów (jst) projektów wsparcia przedsiębiorczości (SAG, inkubatory).

 

Całkowita wartość zadań realizowanych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” to 1,8 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 1,6 mln zł.

Zakładanym efektem działań jest wzrost inwestycji zagranicznych w Małopolsce, w tym w zakresie projektu strategicznego Miasta Krakowa „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.