W dniu 9 marca 2016 roku Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko oraz Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Paweł Błachno podpisali List intencyjny dotyczący współpracy, której celem jest budowa specjalistycznej infrastruktury badawczej pn. Life Science Park II oraz przygotowanie terenu pod inwestycje infrastrukturalne (typu greenfield) firm z obszaru life science.

W ramach współpracy, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pozyska i udostępni Jagiellońskiemu Centrum Innowacji Sp. z o.o. uzbrojone działki, na których docelowo ma powstać Life Science Park II. Planuje się, iż do końca 2016 r., dla realizacji I etapu projektu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. odda do dyspozycji Jagiellońskiemu Centrum Innowacji Sp. z o.o. obszar o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha z możliwością rozszerzenia terenu w kolejnych latach nawet do 20 ha.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podejmie działania mające na celu stworzenie na udostępnionych terenach zaplecza laboratoryjno-biurowego, konferencyjnego oraz infrastruktury społecznej Life Science Parku II, co w konsekwencji prowadzić będzie do jego komercjalizacji. Zakres planowanej inwestycji, realizowanej w kolejnych latach, zakłada możliwość rozbudowy Life Science Parku II o kolejne budynki, których łączna powierzchnia laboratoryjno-biurowa stanowić będzie ok. 20 tys. m2.

Efektem podjętych działań będzie rozwój krakowskiej dzielnicy Nowa Huta oraz powstanie nowych miejsc pracy. W największej dzielnicy Krakowa nauka spotka się z biznesem, aby na nowo kreować rozwój nie tylko miasta ale i całego regionu.

 

Na zdjęciach: Paweł Błachno Prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz Artur Paszko Prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.