17 marca 2016 roku projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” został zaprezentowany na spotkaniu Forum dla Nowej Huty, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Odbyło się ono w Bistro Marchewka, prowadzonym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (Nowohuckie Centrum Kultury).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Rad nowohuckich Dzielnic, przedsiębiorców, prasy oraz instytucji kultury. Reprezentujący Spółkę koordynator projektów, pan Paweł Chorosz zaprezentował obecnym założenia projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz odpowiadał na wszelkie pytania dotyczące jego realizacji. Zgromadzonych w szczególności zainteresowała kwestia perspektywy czasowej realizacji przedsięwzięcia, źródeł jego finansowania oraz możliwości wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju Nowej Huty.

 

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat: Co możemy zrobić, aby Forum dla Nowej Huty mogło być Lokalną Grupą Działania (LGD)?. Przedstawiono koncepcję oraz uwarunkowania prawne dla stworzenia na obszarze dzielnicy struktury tego typu. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że realizacja inicjatyw zgodnie z koncepcją Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczności Lokalne może być skutecznym narzędziem aktywizującym mieszkańców dzielnicy.

Zwieńczeniem spotkania była prezentacja tradycyjnych, lokalnych produktów żywnościowych oraz poczęstunek przygotowany przez LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”.

Spotkanie w ramach Forum dla Nowej Huty było dobrą okazją do dialogu na temat współpracy na rzecz rozwoju dzielnicy oraz budowania trójsektorowego partnerstwa na rzecz realizacji perspektywicznych inicjatyw.