23 marca 2023 roku, podczas konferencji zorganizowanej przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pn. „Krakow Metropolitan Area for Business. Nowa perspektywa – nowe perspektywy”, w Nowohucki Centrum Kultury spotkali się przedstawiciele małopolskich przedsiębiorstw, lokalnych władz i instytucji otoczenia biznesu. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”, który jest dofinansowany ze środków unijnych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

 

 

Metropolia Krakowska – wzajemna współpraca napędza inwestycje

 

Wydarzenie otworzył Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju – Od czasu zawiązania partnerstwa w 2019 roku, w ramach projektu „Kraków Metropolitan Area for Business” obserwuję wspólne działania Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, a także – reprezentującego w tym gronie Urząd Miasta Krakowa – Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji. W ciągu 4 lat realizacji projektu zorganizowano 23 wydarzenia promocyjne o charakterze międzynarodowym, w tym 6 zagranicznych misji gospodarczych, podczas których nawiązano kilkaset kontaktów biznesowych. Przygotowano także 4 specjalistyczne opracowania dotyczące Metropolii Krakowskiej. Realizacja takiego partnerskiego projektu pokazuje, jak dzięki współpracy można osiągnąć dobre wyniki zarówno na polu prezentowania oferty inwestycyjnej, zachęcania przedsiębiorców do bezpośrednich inwestycji, ale także wesprzeć działania prorozwojowe lokalnych, małopolskich przedsiębiorców.

Doceniając działania lokalnych przedsiębiorców, którzy swoją działalnością nie tylko tworzą nowe miejsca pracy i produkty oraz usługi rozpoznawalne w kraju i poza nim, ale także promują miejsce, z którego się wywodzą, Jerzy Muzyk, w imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego, wręczył odznaczenie HONORIS GRATIA Czesławowi Balakowi, Prezesowi Zarządu EKO-ENERGIA Sp. z o.o., który zbudował silną markę kojarzącą się z naszym miastem w czasach, gdy słowo „eko” nie było jeszcze modne.  – Biorąc udział w restrukturyzacji krakowskiej huty stali stworzył stabilne miejsca pracy, realizując specjalistyczne projekty dla przemysłu ciężkiego i infrastruktury miejskiej. Dzięki udziałowi EKO ENERGII w wydarzeniach targowych, czy współpracy z krakowskimi uczelniami, pan Balak utrwala wizerunek Krakowa jako miasta bogatego w inicjatywy proekologiczne i działania badawczo-wdrożeniowe.

 

Fundusze Europejskie szansą dla małopolskich firm

 

Prowadzący wydarzenie publicysta Zbigniew Bartuś podkreślił rolę Funduszy Europejskich, które otworzyły nowe szanse dla Krakowa i regionu – transformację jaką przeszliśmy, zwłaszcza w kontekście inwestycji w Nowej Hucie, największej dzielnicy miasta – Na początku lat 90-tych to wydawało się science fiction jak bardzo odeszliśmy od galicyjskiej biedy, a Metropolia Krakowska stała się krajowym liderem pod względem nowych inwestycji. Co więcej, my już gramy w lidze europejskiej i potrafimy wykorzystywać fundusze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, nie dlatego, że jesteśmy najtańsi, ale jakościowo technologicznie wykwalifikowani.

W części dotyczącej promocji gospodarczej i oferty inwestycyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Marcin Rybski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora, Współpracy i Promocji Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił działania realizowane dotychczas w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”, opowiedział o budowanej sieci współpracy, a także zaprosił przedsiębiorców do zaprezentowania swojej działalności w ramach prezentacji najlepszych praktyk biznesowych na platformie kma4business.metropoliakrakowska.pl.

O projekcie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” opowiedział Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – W Nowej Hucie powstaje miejsce dla mieszkańców oraz firm, które zmienia przemysłowy charakter dzielnicy. W ramach tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”, przygotowaliśmy przestrzeń, w której swoją działalność będą mogły prowadzić firmy z sektora MŚP. Owocem prowadzonych działań są gotowe 33 hektary terenów inwestycyjnych – doskonale skomunikowane i uzbrojone parcele inwestycyjne, wraz z towarzyszącymi im elementami uzupełniającymi – strefami wytchnień, ogólnodostępnymi parkingami, oświetleniem i małą architekturą. W ramach Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza” przygotowywana jest oferta inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców, pod logistykę, transport i działalność produkcyjną. Prezes Paszko potwierdził, że działania realizowane w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” stanowią istotny element tworzenia Metropolii Krakowskiej i już teraz znacząco zmieniają miasto.

Jak pozyskać i wykorzystać Fundusze Europejskie przez przedsiębiorców?  Na ten temat szczegółowo opowiedzieli Jakub Szymański, Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Obecni na konferencji przedstawiciele firm mogli się dowiedzieć jakie są założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, kiedy i w jakim zakresie ogłaszane będą nabory wniosków, oraz jak wygląda współpraca między instytucjami udzielającymi dofinansowań a beneficjentami. 76 mld euro funduszy unijnych dla Polski będzie udzielane w ramach dotacji, form zwrotnych, np. pożyczek oraz w sposób mieszany. Rafał Solecki podkreślił, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), które jest odpowiedzialne za dedykowane przedsiębiorcom Fundusze Unijne w regionie, aktualnie jest na etapie zatwierdzania nowych wytycznych. Podczas konferencji dla gości wydarzenia dostępny był punkt informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce”.

 

Metropolia dla biznesu – regionalna współpraca szansą na rozwój przedsiębiorstw

 

Bardzo ważną częścią wydarzenia był panel ekspertów pod hasłem „Metropolia dla biznesu – regionalna współpraca szansą na rozwój przedsiębiorstw”. Wielokrotnie w debacie powtarzana była myśl, że Metropolia Krakowska to miejsce, w którym „czuje się energię ludzi”. Warto wspomnieć, że Kraków zdobył najwyższe wyróżnienie w kategorii „Przyjazność dla biznesu”, zajął też drugie miejsce w kategorii „Kapitał ludzki i styl życia” na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes, na których prezentowano m.in. duże projekty strategiczne „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, „Kraków Airport” oraz „Wesoła – inwestycja w centrum miasta”. Prezydent Jerzy Muzyk podsumował, że – cały czas w Krakowie uważamy, że trzeba uciekać do przodu w zakresie inwestycji miejskich oraz dywersyfikować  działania. I to się udaje! Nie mamy wyjścia, musimy grać w ekstraklasie, tzn. musimy kreować duże przedsięwzięcia gospodarcze, zwiększać aktywność udziału w misjach gospodarczych, współpracować.

Renata Deptała, Dyrektor Regionu Małopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wspomniała o dostępnych instrumentach finansowych dla przedsiębiorców, np. o gwarancjach spłaty, dopłatach, pomocy de minimis, kredycie technologicznym czy ekologicznym, który będzie niedługo wprowadzony dla MŚP. Przedsiębiorcy mogą korzystać też z finansowania inwestycyjnego i eksportowego oferowanego przez BGK.

W poszukiwaniu możliwości eksportowych przedsiębiorcy mogą zwrócić się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH), która pomaga firmom wykonać 1 krok w wyjściu na rynki zagraniczne. Viktor Stefan, Manager Regionu, PAIiH zwrócił uwagę na to jak ważna jest współpraca, zwłaszcza w zakresie przygotowania firm do umiędzynarodowienia działalności. Biura krajowe i zagraniczne PAIiH oferują pomoc w tym zakresie, organizują misje wyjazdowe i przyjazdowe przedsiębiorców, weryfikują partnerów biznesowych. Przedstawił także case study misji wyjazdowej 14 laureatów „Zielonej Technologii” do Meksyku, w ramach której przedsiębiorcy odbyli około 80 spotkań B2B, zdobyli ważne kontakty biznesowe, a nawet podpisali kontrakty eksportowe.

Natalia Bursiewicz, Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. (KPT) przedstawiła ofertę KPT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, czyli programu, który oferuje ulgi podatkowe dla firm, na okres od 12 do 15 lat, które chcą utworzyć nowe przedsiębiorstwo, wprowadzić nowy produkt, czy zwiększyć swoje zdolności produkcyjne. Otwarte Punkty informacyjne KPT w Tarnowie, czy w Nowym Sączu pomagają rozwijać się firmom lokalnie, a wydawane przez KPT decyzje o wsparciu, służą nie tylko największym, ale też mikro, małym i średnim małopolskim przedsiębiorstwom.

Rolę współpracy podkreślił też Rafał Kulczycki, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, który zaapelował o upraszczanie prawa i procedur, aby zwiększać możliwości rozwojowe firm. Dzięki podejmowaniu wspólnych inicjatyw i wsparciu lokalnych instytucji, firmy mogły przetrwać chwile kryzysu.

 

Patrzymy w przyszłość – nowe perspektywy

 

Na zakończenie konferencji wykład pn. „Pełna moc w czasach zmian” wygłosił znany mówca Jacek Walkiewicz. W myśl zasady „działaj i nie trać szans” wydarzenie pozwoliło też gościom na późniejszy networking. Wśród uczestników konferencji rozlosowano dwa zaproszenia do udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w kwietniu w Katowicach. Zwieńczeniem konferencji była możliwość zwiedzenia Galerii Zdzisława Beksińskiego i Galerii Autorskiej Jerzego Dudy-Gracza w Nowohuckim Centrum Kultury.