W dniach 24-26 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych Europy Środkowej – Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress). To już 15 edycja tego przedsięwzięcia, która przyciągnęła ponad 11 tysięcy uczestników. Polscy i zagraniczni politycy, samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele biznesu z wielu dziedzin rozmawiali o najważniejszych bieżących tematach gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

 

 

Europejski Kongres Gospodarczy w liczbach prezentuje się następująco:

– 11 000 uczestników stacjonarnych,
– 7 000 osób śledzących debaty online,
– 650 przedstawicieli mediów,
– 170 sesji,
– 1 200 prelegentów,
– 235 partnerów i sponsorów.

Panele dyskusyjne i rozmowy w kuluarach zdominowały zdecydowanie kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, w tym energetyką jądrową i odnawialnymi źródłami energii. Rozmawiano o czwartej rewolucji przemysłowej, czyli Przemyśle 4.0 (integracji inteligentnych maszyn, systemów i zmiany procesów produkcyjnych). Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich” z udziałem Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju. który podkreślał, że celem wszystkich działań w obszarze rewitalizacji jest przede wszystkim podnoszenie jakości życia mieszkańców. Zwrócił także uwagę na procesy rewitalizacyjne terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie, w tym obszaru projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Podobnie jak pozostali paneliści podkreślał, że rewitalizacja to nie tylko zmiany w infrastrukturze, ale to złożony proces obejmujący także kompleksowe przemiany społeczne.

Szczególną uwagą uczestników cieszyły się również debaty o roli edukacji w gospodarce, o zielonej transformacji, inwestycjach w badania i rozwój medycyny, pozyskiwanie funduszy unijnych, czy roli sektora w gospodarce.

Przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business 2” promowali potencjał inwestycyjny Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego na specjalnie przygotowanym na tę okazję stoisku wystawienniczym. Podczas 3 dni trwania Kongresu odbyliśmy dziesiątki rozmów. Odwiedzający stoisko goście byli szczególnie zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym regionem pod względem rozwoju zielonej energii czy lokowania nowych inwestycji w nowohuckiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Wiele osób doceniało też walory turystyczne regionu i z sentymentem wspominało swój pobyt pod Wawelem.

Punktem kulminacyjnym udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym była gala rozdania nagród w konkursie „Top Inwestycje Komunalne”. Konkurs ten to doroczna inicjatywa serwisu PortalSamorzadowy.pl i Grupy PTWP. Jego celem jest niezmiennie docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. W tegorocznej edycji spośród zgłoszeń nadesłanych przez samorządy z całej Polski wybranych zostało 28 nominowanych inwestycji, a spośród nich Rada Konsultacyjna konkursu wybrała dziesięć najbardziej prorozwojowych. W gronie laureatów znalazła się inwestycja – Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”. Nagrodę odebrał Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Podziękował za docenienie budowania potencjału inwestycyjnego, który ma stać się impulsem dla rozwoju Krakowa i całej Małopolski. Nagrodzona strefa obejmuje niemal 33-hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Osią przedsięwzięcia jest ulica Igołomska, a leżący po jej obu stronach teren został podzielony na 2 podobszary. Większy z nich – Igołomska Północ – ma powierzchnię ponad 17 ha, zaś Igołomska Południe to niemal 16 ha. W ramach inwestycji przygotowane zostały doskonale skomunikowane i uzbrojone parcele inwestycyjne, wraz z towarzyszącymi im elementami uzupełniającymi – strefami wytchnień, ogólnodostępnymi parkingami, oświetleniem i małą architekturą.

 

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business 2” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Ten zmierzający do zakończenia Projekt ma na celu rozwijanie biznesu i inwestycji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez wspieranie przedsiębiorców oraz promowanie atrakcyjności tego regionu. W ramach projektu realizowane są różnorodne inicjatywy, takie jak udział w wydarzeniach o charakterze gospodarczym, czy przekazywanie przedsiębiorcom wiedzy o potencjale inwestycyjnym i możliwościach eksportowych.