Przełom lat to czas kiedy podsumowujemy mijający rok, a zarazem planujemy działania na kolejne 365 dni. Rok 2021 był dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. czasem intensywnym, przebiegającym przede wszystkim pod znakiem prowadzonych inwestycji.

 

 

Kąpielisko w Przylasku Rusieckim – nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców

Na początku lipca dokonano uroczystego otwarcia kąpieliska w Przylasku Rusieckim. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym nr 1 była bardzo wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców Nowej Huty. Główną ideą, która przyświecała zrealizowanej modernizacji, było stworzenie nowoczesnego miejsca wypoczynku wykorzystującego w zrównoważony sposób walory przyrodnicze. Podsumowanie tego sezonu kąpielowego wskazuje, że zrealizowana infrastruktura rekreacyjna, w połączeniu z dobrze przygotowaną ofertą, trafiła w gusta krakowian.

Przypomnijmy, że całkowity obszar tej inwestycji to około 26 hektarów, z czego prawie 19 to powierzchnia zbiornika wodnego. Meandrujące pomiędzy drzewami ścieżki prowadzą do zainstalowanych przy brzegach pomostów. To tutaj w ubiegłym roku wykonawca inwestycji przywiózł 7 tysięcy ton piasku, byśmy wszyscy mogli cieszyć się zaletami plaży, boisk do siatkówki, a najmłodsi mogli spędzić czas na nowoczesnym placu zabaw. Także z myślą o dzieciach powstał „pływający” basen.

Ważnym elementami tego przedsięwzięcia są dwa nowe budynki, stanowiące zaplecze sanitarne z przebieralnią oraz magazyn z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi. Realizacji inwestycji przyświecało myślenie o przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Stąd dbałość o ograniczenie do minimum nawierzchni utwardzonych, zachowanie istniejącej roślinności, nowe nasadzenia, roślinność wertykalna na budynkach, a także zainstalowane urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Dbając o bezpieczeństwo użytkowników zastosowano także inteligentne oświetlenie, którego stopień natężenia dostosowuje się jednak do pory dnia i ruchu w okolicy.

Park Edukacyjny „Branice” – w mediach było o tym głośno

Szerokim echem odbił się w mediach temat mającego powstać w Krakowie Parku Edukacyjnego „Branice”. Jego częścią ma być skansen krakowskiego budownictwa drewnianego. Zaangażowani w ten projekt pracownicy spółki pozyskują kolejne już konkretne obiekty – domy, zabudowania gospodarcze, ale też zabytkowe meble czy elementy wyposażenia starych gospodarstw, a nad dokumentacją budowlaną budynku edukacyjno-wystawienniczego i zagospodarowania terenu przy ul. Tatarakowej pracuje zespół architektów.

Według przyjętej w minionym roku koncepcji Park Edukacyjny „Branice” ma być podzielony na kilka części. Sercem projektu jest oczywiście skansen składający się z zagród, którym ma towarzyszyć karczma oraz drewniany budynek sakralny. Pojawi się także wiele zieleni charakterystycznej dla terenów wiejskich, jak np. zioła czy pola zbóż. Zaplanowano także sad, pasiekę, plac galowy i wspomniany wcześniej, nawiązujący formą do zabytkowej drewnianej zabudowy, budynek wystawienniczo-administracyjny, który niewątpliwie stanie się centrum nowych aktywności kulturalnych i edukacyjnych.

Nowe tereny inwestycyjne w Nowej Hucie – intensyfikacja prac

Bardzo intensywne działania inwestycyjne prowadzone są także po obu stronach przebudowywanej aktualnie ulicy Igołomskiej. To tutaj, na ponad 30 hektarach, prowadzone są prace nakierowane na uzbrojenie tego poprzemysłowego obszaru na potrzeby przedsiębiorców.

Powstająca właśnie „Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” obejmuje tereny poprzemysłowe znajdujące się po wschodniej stronie huty stali, za pętlą tramwajowo-autobusową w Pleszowie. Przestrzeń ta, przygotowywana w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, ma być gotowa w przyszłym roku. Obejmie 40 w pełni przygotowanych parceli inwestycyjnych o różnym areale. Dzięki inwestycji, która uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ok. 60 mln zł przy całkowitej wartości projektu przekraczającej 92 mln zł), nieużytkowane i zaniedbane tereny zostaną przywrócone miastu. Będą skomunikowane z ulicą Igołomską siecią dróg wewnętrznych oraz zaopatrzone w niezbędne media, takie jak woda, prąd i kanalizacja. Na terenie całej SAG zaplanowano także zielone strefy wytchnienia, ze ścieżkami spacerowymi, zielenią urządzoną i małą architekturą. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia i przyszłych inwestycji przedsiębiorców powstanie w tym obszarze kilka tysięcy nowych miejsc pracy.

Prowadzone prace inwestycyjne zbliżają się do końca, stąd przewidujemy, że pierwsze oferty kierowane do przedsiębiorców, obejmujące dzierżawę lub zakup poszczególnych nieruchomości, publikowane będą w połowie nadchodzącego roku. Jednym z podstawowych założeń powstania SAG jest „osiedlenie” się na jej obszarze przedsiębiorców należących do grupy mikro-, małych – i średnich. Gorąco liczymy, że wśród nich będzie wielu przedsiębiorczych krakowian.

Park Naukowo Technologiczny „Branice’ to także obszar, do którego Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. próbuje ściągnąć dużych przedsiębiorców. Na przyszły rok zaplanowane są pierwsze działania zmierzające do powstania tutaj na przykład nowej fabryki i centrum badawczego Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o. o. Na początek roku zaplanowane są także kolejne transakcje obejmujące kompleksy nieruchomości o łącznej powierzchni przekraczającej 5 hektarów.

Projekt „Kraków Metropolitan Area for Business” – promocja Regionu na szeroką skalę

Budowaniem wśród inwestorów zainteresowania Małopolską, Krakowem i Nową Hutą zajmuje się zespół Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. realizujący – dofinansowany ze środków unijnych – projekt „Kraków Metropolitan Area for Business”, który zintensyfikował swoje działania po spowodowanej pandemią ubiegłorocznej przerwie. Potencjał gospodarczy Regionu promowaliśmy na targach inwestycyjnych MIPIM, Japan-CEE Investment Summit & Awards, Real EXPO 2021 oraz podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego na EXPO Dubai 2020. Nawiązane kontakty biznesowe zaowocowały toczącymi się rozmowami z firmami z całego świata. Jednym z efektów prac jest również film promocyjny przedstawiający wizualizacje terenów inwestycyjnych w Krakowie i gminach ościennych.

Wielofunkcyjność kluczem do sukcesu?

Realizowane są też dwa dalsze działania: Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” oraz Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pozyskuje tam kolejne nieruchomości i prowadzi inne działania przygotowawcze, w tym w zakresie pozyskiwania środków finansowych na ich wykonanie. Wiele wskazuje także na to, że projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” już niebawem uda się uzupełnić o część mieszkaniową.