Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” znalazło się na liście 28 nominowanych inwestycji polskich samorządów w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2023”. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja odważnych i prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy.

Kraków odzyskuje 33 ha niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) powstaje w ramach realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Obejmuje ona niemal 33-hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Osią przedsięwzięcia jest ulica Igołomska, a leżący po jej obu stronach teren został podzielony na 2 podobszary. Większy z nich – Igołomska Północ – ma powierzchnię ponad 17 ha, zaś Igołomska Południe to niemal 16 ha.

W ramach inwestycji przygotowane zostały doskonale skomunikowane i uzbrojone parcele inwestycyjne, wraz z towarzyszącymi im elementami uzupełniającymi – strefami wytchnień, ogólnodostępnymi parkingami, oświetleniem i małą architekturą. Dla użytkowników SAG dostępna jest m.in. dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Przedsięwzięcie to ma służyć rozwojowi firm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to przestrzeń dostępna dla podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego).

Całkowity koszt inwestycji SAG „Nowa Huta Przyszłości” to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Zagłosuj na inwestycję zrealizowaną w Nowej Hucie!

Organizatorem konkursu „Top Inwestycje Komunalne 2023” jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wydawca serwisu PortalSamorzadowy.pl. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania członków Rady Konsultacyjnej, która z grona 28 nominowanych projektów wybierze 10 laureatów.

Równolegle, do 11 kwietnia do godz. 9:00 trwa głosowanie internetowe. Najlepsza inwestycja otrzyma specjalną nagrodę czytelników PortaluSamorzadowego.pl.

Na SAG „Nowa Huta Przyszłości” można zagłosować klikając „POPIERAM” na PORTALSAMORZĄDOWY.PL

Wręczenie nagród odbędzie się pod koniec kwietnia podczas XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 w Katowicach.