Tech Show London to międzynarodowe targi które skupiają aż 5 technologicznych wydarzeń: Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Big Data & AI World, Data Centre World. 8-9 marca br., w ramach Data Centre World, wśród firm technologicznych, na stoisku Kraków Metropolitan Area for Business, przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (KNHP) prezentowali oferty inwestycyjne Krakowa i Małopolski.

Tegoroczne targi skupiły ponad 14 tysięcy entuzjastów technologii, oferując niebywałe możliwości tworzenia infrastruktury najnowszej generacji.

Z zaciekawieniem, odwiedzający i wystawcy targów Data Centre World, skupiali się wokół małopolskiego stoiska. Odbyliśmy szereg naprawdę inspirujących rozmów z przedstawicielami głównie brytyjskich firm, które analizując szanse rozwoju, szukają nie tylko nowych rynków zbytu i klientów w kraju i poza Wielką Brytanią, ale poważnie myślą o rozwoju działalności produkcyjnej, czy otwarciu centrum danych w Polsce.  – komentuje Marcin Rybski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora, Współpracy i Promocji KNHP. Udział w targach Data Centre World współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business 2” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Na stoisku obecna była też delegacja przedstawicieli Centrum Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Krakowa, która skupiła się na wymianie doświadczeń i zbieranie przykładów dobrych praktyk informatycznych w miejscu, gdzie bije serce światowej technologii.

Inspirujące i otwierające na nowe działania promocji gospodarczej było spotkanie z przedstawicielkami brytyjskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – Marzeną Kwaśną i Joanną Kobalczyk. Podczas rozmowy zastanawialiśmy się nad możliwościami zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce. W szczególności skupiliśmy się na branżach związanych z Małopolskimi Inteligentnymi Specjalizacjami, w tym energią zrównoważoną, a zwłaszcza możliwościami wykorzystania i produkcji wodoru. Zaprezentowaliśmy też nowo oddaną Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”, w której swoje firmy będą mogli lokować polscy i zagraniczni przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie to znalazło się na liście 28 nominowanych inwestycji polskich samorządów w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2023”.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się opracowana przez nas i dystrybuowana na targach publikacja pn. „The Kraków Metropolitan Area. Data Centre World and New Technologies”, w której zawarte są niezbędne informacje o regionie, zachętach inwestycyjnych Metropolii Krakowskiej jak i o potencjale małopolskich MŚP, związanych z branżą produkcyjną, IT i nowych technologii.

Podsumowując, obecność na wydarzeniu Tech Show London, w części poświęconej Data Centre World, pozwoliła zaprezentować ofertę gospodarczą Małopolski i Metropolii Krakowskiej. Nie tylko zbudowaliśmy świadomość marki na rynku brytyjskim, ale też dzięki odbytym rozmowom i zainicjowanym kontaktom biznesowym przyczyniliśmy się – mamy nadzieję – do rozpoczęcia procesu wyboru lokalizacji do tworzenia kolejnych centrum danych i nowych technologii również w rejonie Krakowa.