W ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. promowali w Chinach strategiczny projekt Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. W dniach 2-6 listopada 2016 r. odbyły się targi The EU-China Business & Technology Cooperation Fair, które w mieście Chengdu zgromadziły przedsiębiorców z całego świata.

Targi rozpoczęła uroczysta gala, w której wzięli udział przedstawiciele regionalnych władz chińskich oraz delegacje rządowe i samorządowe z krajów Unii Europejskiej i Rosji. Wydarzeniu towarzyszyły liczne spotkania dotyczące m.in. zagadnień związanych z ochroną środowiska, biofarmaceutyką, energią odnawialną, lotnictwem, chemią oraz ICT. Ponadto, dyskutowano m.in. o zrównoważonym rozwoju miast i regionów oraz o potrzebie wcielania w życie zasady Green Economy.

Oferta gospodarcza Małopolski była prezentowana na stoisku wystawienniczym zlokalizowanym w europejskim pawilonie. Gościom odwiedzającym targi prezentowana była regionalna oferta inwestycyjna, turystyczna i rekreacyjna.

Przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wzięli udział w spotkaniach B2B z chińskimi oraz europejskimi inwestorami. Odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami chińskich firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców – mówi dr Artur Paszko (Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.). Rozmowy te były bardzo konkretne, tamtejszy rynek staje się coraz bardziej otwarty na inwestowanie w Polsce. W szczególności zainteresowanie budziło Centrum Logistyczne na terenie projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Rozpoczęliśmy rozmowy mające na celu pozyskanie inwestora z branży chemicznej, który w Centrum Logistycznym w Nowej Hucie ulokowałby swoją europejską bazę magazynową. W związku tym, iż Chiny określiły nowe kierunki gospodarcze do roku 2020 (Plan Pięcioletni) ich transformacja będzie następować w kierunku gospodarki skierowanej w większym stopniu na konsumentów oraz import. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Aktualny popyt na rynku zmusza też do odejścia od masowo produkowanych towarów na rzecz produktów specjalistycznych. Dlatego też chińskie firmy szukają nowych partnerów w krajach europejskich.

Targi, jak i liczne wydarzenia im towarzyszące, przyciągają co roku blisko 4,5 tys. chińskich firm oraz 12,5 tys. przedsiębiorców z Unii Europejskiej i Rosji. Wydarzenie jest platformą współpracy oraz wymiany informacji handlowych i technologicznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Chińską Republiką Ludową. Wydarzenie zorganizowała EU Pro­ject In­no­va­tion Cen­tre w Cheng­du.

Całość działań promocyjnych realizowanych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Działania promocyjne są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).