Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisała porozumienie z ArcelorMittal Polska S.A.
oraz Agencją Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o.

 

Przedstawiciele spółek działających w Nowej Hucie: Artur Paszko (Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.), Tomasz Ślęzak (Członek Zarządu ArcelorMittal Polska S.A.) i Robert Gaik (Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o.), w dniu 28 października 2016 roku podpisali umowę o wzajemnej współpracy dotyczącej realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Zawarcie porozumienia pozwoli zintensyfikować realizację projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” m.in. poprzez wyznaczenie metod współpracy w zakresie uzyskiwania przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. prawa do dysponowania nieruchomościami zlokalizowanymi na jego terenie.

Umowa stanowi m.in. zwieńczenie wstępnej fazy negocjacji w sprawie udostępnienia przez ArcelorMittal Polska S.A oraz Agencję Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o. części gruntów na potrzeby stworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej na obszarze projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Strefę, o powierzchni blisko 40 hektarów, utworzy Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Strefa Aktywności Gospodarczej to wydzielony obszar, który po odpowiednim przygotowaniu będzie stanowił atrakcyjną przestrzeń, odpowiadającą na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców. Dogodna lokalizacja oraz niezbędna infrastruktura (media oraz układ komunikacyjny) – to wszystko będzie dostępne dla inwestorów właśnie w Nowej Hucie.